سه شنبه شانزدهم خرداد ماه

اخبار ویژه

مسمومیت با مواد مخدر

مسمومیت با مواد مخدر ازمرگبارترین انواع مسمومیت ها میباشد

هم اندیشی با هیات پزشکی ورزشی شهرستان رباط کریم

دیروز سه شنبه 10 ام آبان ماه جلسه ای با حضور مسئولین هیات پزشکی ورزشی رباط کریم درمحل هیات پزشکی ورزشی استان تهران برگزار شد.ویدئو