چهارشنبه سیزدهم مهر ماه

اخبار ویژه

نقش چربیها دربیماریهای قلبی

بیماریهای قلبی عروقی وبیماریهای مزمن مانند سرطان ، دیابت ، چاقی و اضافه وزن ارتباط مستقیم با الگوی تغذیه ، نوع و مقدار دریافت چربی مصرفی روزانه دارد.

ثبت نام انتخابات ریاست هیات پزشکی ورزشی استان تهران، آغاز شد

هیات پزشکی ورزشی استان تهران ثبت نام انتخابات ریاست هیات را از روز شنبه 29 مرداد ماه آغاز کرد.

دوره آنلاین حضوری ورزش درمانی درآب "

هیأت پزشکی ورزشی استان تهران در نظر دارد دوره آموزشی "ورزش درمانی درآب " را با ارائه گواهینامه از فدراسیون پزشکی ورزشی سه شنبه 4 ام الی 7 ام مرداد برگزار نماید.