دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه

اخبار ویژه

بازدید مسئولین اداره کل ورزش وجوانان از هیات پزشکی ورزشی

دیروز سه شنبه مسئولین اداره کل ورزش وجوانان از هیات پزشکی ورزشی بازدید بعمل آوردند.

وبینار ملاحظات پزشکی ورزشی درماه مبارک رمضان

وبینار رایگان ملاحظات پزشکی ورزشی 29 فروردین ماه برگزار میشود

کلیات اچ آی وی

اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل کنترل استویدئو