سه شنبه شانزدهم خرداد ماه

خبرها

نشست هم اندیشی هیات های پزشکی ورزشی استان تهران برگزار شد

نشست هم اندیشی سال 99 هیات های پزشکی ورزشی حوزه ها وشهرستان های استان تهران با حضور روسای 3 حوزه شهرستان برگزار شد

توسط هیات پزشکی ورزشی استان تهران انجام شد

هیات پزشکی ورزشی استان تهران معاینات پزشکی جهت استعداد یابی ورزشکاران رشته شنا را انجام داد

نیازما انسان ها

نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمینه‌های مختلف کاربردهای نسبتاً وسیعی دارد

دوره تخصصی کنزیوتیپ با ارائه گواهی معتبر دوزبانه از هیآت پزشکی ورزشی تهران

هیأت پزشکی ورزشی استان تهران درنظر دارد دوره کنزیوتیپ را درتاریخ بیست وششم ام فروردین ماه سال جاری با ارائه گواهی معتبر دوزبانه برگزار نماید

درمانگاه مجازی هیات پزشکی ورزشی استان تهران افتتاح شد

خدمات پزشکی به ورزشکاران وعموم مردم دردرمانگاه مجازی هیات پزشکی ورزشی استان تهران به صورت مجازی امکان پذیرشد

برگزاری جلسه مشترک ستاد نظارت برسلامت اماکن ورزشی هیات با فدراسیون

جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف کمیته نظارت برسلامت اماکن ورزشی امروز جلسه ای با حضور دبیرفدراسیون درمحل هیأت پزشکی ورزشی استان تهران برگزار گردید .

برگزاری جلسه با رابطین بازرسی برخی از شهرستانها برگزارشد

امروزجلسه ای باحضور رابطین برخی ازشهرستانها درمحل هیأت پزشکی ورزشی استان تهران برگزارشد

برگزاری دوره آموزشی امدادگر ورزشی توسط هیأت پزشکی ورزشی استان تهران

هیأت پزشکی ورزشی استان تهران، دوره آموزشی امدادگر ورزشی را از 11 تا 15 اسفند ماه 1399 با ارائه گواهی معتبر برگزار می‌کند.

راه اندازی کلنیک مجازی هیات پزشکی ورزشی استان تهران

هیات پزشکی ورزشی استان تهران جهت راه اندازی مرکز درمانی مجازی امروز جلسه ای برگزار نمود.

دوره آسیب های شایع وتغذیه ویژه شناگران

دوره آموزش مجازی " آسیب های شایع وتغذیه ویژه شناگران " روز پنجشنبه 23 بهمن ماه به مدت 6 ساعت برگزار شد.

ازسوی ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی استان تهران اعلام شد

همزمان با بازگشایی مجدد باشگاه های استان تهران، بازرسی های منسجم آغاز شده است