سه شنبه شانزدهم خرداد ماه

خبرها

دوره آسیب های شایع ، تغذیه ودوپینگ در تیراندازی

هیأت پزشکی ورزشی استان تهران درنظر دارد دوره آسیب های شایع ، تغذیه ودوپینگ در تیراندازی را درتاریخ سوم تیر ماه سال جاری با ارائه گواهی معتبر دوزبانه برگزار نماید

در کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی والیبال

دکترخشایار ثابتی انتضاب دکترهما عابدی فر را بعنوان کارشناس پزشکی درکمیته انضباطی ضددوپینگ فدراسیون بین المللی والیبال تبریک گفت.

دوره مداخلات تغذیه ای و ورزشی با رویکرد کاهش وزن همراه با ارائه مدرک رسمی دوزبانه

هیأت پزشکی ورزشی استان تهران درنظر دارد دوره مداخلات تغذیه ای و ورزشی با رویکرد کاهش وزن را پنجشنبه 13 ام خرداد ماه ازساعت 13 الی 18 برگزار نماید.

به ریاست دکترنوروزی برگزار شد

مجمع سالیانه هیات پزشکی ورزشی استان تهران