جمعه چهارم فروردین ماه

خبرها

بازدید دبیر فدراسیون پزشکی وززشی از هیات پزشکی ورزشی استان تهران

دکتر سید اشکان اردیبهشت دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی به همراه دکتر رضا سعیدی رئیس کمیته آموزش این فدراسیون، با حضور در هیات پزشکی ورزشی استان تهران از نزدیک در جریان فعالیت های این هیات قرار گرفتند.

هیأت پزشکی ورزشی استان تهران، درگذشت دکتر ابوالفضل ملاجعفر ی را تسلیت گفت.

هیأت پزشکی ورزشی استان تهران ،درگذشت دکترابوالفضل ملاجعفری از مدیران باسابقه ورزش تهران و کشور را تسلیت گفت.