ازسوی هیات پزشکی ورزشی استان تهران اعلام شد

برگزاری نشست مشترک کمیته نظارت با رابط بازرسی حوزه جنوبشرق

جلسه مسئول کمیته نظارت بر سلامت اماکن ورزشی استان تهران امروز پانزدهم تیرماه درحوزه جنوبشرق استان تهران برگزارشد

به گزارش روابط عمومی هیأت پزشکی ورزشی استان تهران این جلسه با حضورراحله ارجح مسئول کمیته نظارت بر سلامت اماکن ورزشی ، پرستوثابتی مسئول کمیته خدمات درمانی  برگزارشد .

راحله ارجح ضمن بررسی عملکرد حوزه جنوبشرق از لحاظ تعداد بازرسین از باشگاهها واماکن ورزشی ، نحوه پرکردن فرم های بازرسی و توزیع پوستر سامانه رسیدگی به تخلفات واماکن ورزشی وهمچنین پرستوثابتی نیز ضمن بررسی روند عضویت خدمات درمانی درباشگاههای آن حوزه را بررسی نمودند.

  • 14:13
  • 1400/04/15
  • 8778