جلسه ناظرین ستاد نظارت وبازرسی

امروز دوشنبه 8 ام آذرماه جلسه ستاد نظارت وبازرسی در آمفی تاتر هیات پزشکی ورزشی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان تهران  این جلسه با حضور سیران یونسی دبیرهیات پزشکی ورزشی ، حمیده ولی نیا مسئول کمیته نظارت وبازرسی فدراسیون پزشکی ورزشی ، راحله ارجح مسئول کمیته نظارت ، محمدصدر ارحامی  و ناظرین هیات پزشکی ورزشی  تشکیل شد .

درپی این جلسه به رفع مشکلات ونحوه تکمیل فرم نظارت جدید فدراسیون پزشکی ورزشی پرداخت شده . شایان ذکر است قرم های جدید درجهت بهبود عملکرد کمیته نظارت  برسلامت اماکن ورزشی استان تهران تنظیم شده است.

  • 14:04
  • 1400/09/08
  • 3613