جستجو در کل اخبار
ردیف تیتر خبر تعداد مشاهده تاریخ انتشار
1 وبینار آسیب های شایع ، تغذیه و دوپینگ 299 1400/04/20
2 دوره آموزشی "تکان مغزی در ورزش "همراه با ارائه مدرک رسمی دوزبانه 342 1400/04/19
3 برگزاری نشست مشترک کمیته نظارت با رابط بازرسی حوزه جنوبشرق 517 1400/04/15
4 نشست هم اندیشی هیات پزشکی ورزشی وهیات بسکتبال استان تهران برگزار شد 758 1400/04/08
5 حضور نماینده اداره کل ورزش وجوانان در جلسه مبارزه با قاچاق ،مکمل ها وداروها 753 1400/04/08
6 نوع تغذیه و میزان اثربخشی واکسن کرونا 822 1400/04/06
7 نشست هم اندیشی هیات پزشکی ورزشی وهیات والیبال استان تهران برگزار شد 901 1400/04/01
8 دوره آسیب های شایع ، تغذیه ودوپینگ در تیراندازی 1214 1400/03/26
9 در کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی والیبال 1213 1400/03/26
10 دوره مداخلات تغذیه ای و ورزشی با رویکرد کاهش وزن همراه با ارائه مدرک رسمی دوزبانه 1215 1400/03/26
11 به ریاست دکترنوروزی برگزار شد 942 1400/03/26
12 نشست هم اندیشی هیات های پزشکی ورزشی استان تهران برگزار شد 1290 1400/01/29
13 توسط هیات پزشکی ورزشی استان تهران انجام شد 1252 1400/01/29
14 نیازما انسان ها 946 1400/01/29
15 دوره تخصصی کنزیوتیپ با ارائه گواهی معتبر دوزبانه از هیآت پزشکی ورزشی تهران 1126 1400/01/29
16 درمانگاه مجازی هیات پزشکی ورزشی استان تهران افتتاح شد 1000 1400/01/29
17 برگزاری جلسه مشترک ستاد نظارت برسلامت اماکن ورزشی هیات با فدراسیون 1015 1400/01/29
18 برگزاری جلسه با رابطین بازرسی برخی از شهرستانها برگزارشد 964 1400/01/29
19 برگزاری دوره آموزشی امدادگر ورزشی توسط هیأت پزشکی ورزشی استان تهران 1202 1400/01/29
20 راه اندازی کلنیک مجازی هیات پزشکی ورزشی استان تهران 1216 1400/01/29
21 دوره آسیب های شایع وتغذیه ویژه شناگران 1231 1400/01/29
22 ازسوی ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی استان تهران اعلام شد 1223 1400/01/29