جمعه یکم مرداد ماه

توسط هیات پزشکی ورزشی استان تهران انجام شد

هیات پزشکی ورزشی استان تهران معاینات پزشکی جهت استعداد یابی ورزشکاران رشته شنا را انجام داد

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان تهران درراستای استعدادیابی پسران رشته ورزشی شنا درررده سنی 13 تا 18 سال هیات پزشکی ورزشی استان تهران معاینات پزشکی از ورزشکاران این رشته را انجام وگواهی سلامت به افراد واجد شرایط ارائه نمود.