سه شنبه یازدهم بهمن ماه
صبح امروز در هیأت پزشکی ورزشی استان تهران:

آزمون دوره پیش نیاز ماساژ ورزشی برگزار شد.

دوره پیش نیاز ماساژ ورزشی از امروز صبح بصورت آنلاین شروع شد

به گزارش روابط عمومی هیأت پزشکی ورزشی استان تهران، دوره پیش نیاز ماساژ ورزشی استان تهران صبح امروز (سه شنبه) راس ساعت 8/30صبح بصورت آنلاین برگزار شد.گفتنی است مطالب ارائه شده در دوره پیش نیاز آناتومی اندام فوقانی 1،2 واندام تحتانی 1،2 وفیزیولوژی 1،2،3،4 وآناتومی تنه وستون فقرات می باشد. این آزمون با حضور 22 شرکت کننده برگزار شد.

شایان ذکر است شروع دوره اصلی ماساژ ورزشی این دوره از 1  لغایت 6 آبان ماه می باشد.