یکشنبه شانزدهم مرداد ماه

نشست هم اندیشی هیات پزشکی ورزشی وهیات والیبال استان تهران برگزار شد

امروز سه شنبه نشست هم اندیشی هیات پزشکی ورزشی وهیات والیبال استان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان تهران، این نشست به ریاست سیران یونسی دبیر هیات پزشکی ورزشی وروشن اخگر نایب رئیس هیات والیبال و روسای کمیته های هیات پزشکی برگزارشد طی این نشست هماهنگی هیات والیبال درزمینه های مختلف کمیته خدمات درمانی وپوشش پزشکی مسابقات وآموزش مطرح و راهکارهای سازنده در رفع مشکلات ارائه وهمچنین پیشنهادهای لازم درخصوص افزایش عضویت کمیته خدمات درمانی دررشته ورزشی والیبال نیز ارائه گردید