سه شنبه یازدهم بهمن ماه

حضور نماینده اداره کل ورزش وجوانان در جلسه مبارزه با قاچاق ،مکمل ها وداروها

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی، با حضوردکتر محمدصدرارحامی دبیرکمیته نظارت وبازرسی هیأت پزشکی ورزشی استان تهران، دیروز دوشنبه 7 ام تیرماه در ساختمان معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

دراین جلسه که با حضور دادستانی ودادسرای جرائم پزشکی دارویی واموربهداشتی ؛پلیس فتا،گمرک وفرودگاه های کشور،اماکن نیروی انتظامی ، سازمان صنعت وتجارت ،واتاق اصناف  برگزار شد ، دکترمحمد صدرارحامی دبیرکمیته بازرسی ونظارت  هیأت پزشکی ورزشی استان تهران به عنوان رابط سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و پیام گذار سلامت نیز حضور داشت

شایان ذکر است موارد بحث وتبادل نظر در این جلسه، قاچاق داروها ومکمل های مجاز وغیرمجاز،نحوه توزیع درانبارها وداروخانه ها ،مدیریت انبارها،شیوه های جلوگیری از قاچاق ومکمل های ورزشی بود