سه شنبه شانزدهم خرداد ماه
هیات پزشکی ورزشی استان تهران برگزار میکند

طرح سراسری ایستگاه رایگان تندرستی با آغاز هفته تربیت بدنی

طرح سراسری ایستگاه رایگان تندرستی با آغاز هفته تربیت بدنی اجرا میشود

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان تهران این طرح سراسری درایستگاه رایگان تندرستی هیات پزشکی ورزشی استان تهران روز دوشنبه 1400/7/26 درمجموعه ورزشی شهید شیرودی همزمان با هفته تربیت بدنی ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا و به ارائه خدماتی همچون کنترل فشار خون ،کنترل قند خون ،بینایی سنجی وکنترل وزن ومشاورپزشکی و... ارائه می گردد .