سه شنبه شانزدهم خرداد ماه

ورزش وفشارخون

به مناسبت هفته سلامت بانوان

توصیه های دکترساناز کبیری مسئول  کمیته آموزش هیات پزشکی ورزشی استان تهران به مناسبت هفته سلامت بانوان ،نقش ورزش درفشار خون بالا 

https://aparat.com/v/qGcbn