سه شنبه شانزدهم خرداد ماه
تجلیل هیات پزشکی ورزشی استان تهران

به مناسبت هفته تربیت بدنی از پیشکسوت ورزش

امروز دبیر و نائب رئیس استان تهران از پیشکسوت بسکتبال تهران دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان تهران سه شنبه 1400/7/27سیران یونسی دبیر ،دکترهماعابدی فر نائب رئیس هیات پزشکی ورزشی استان تهران به مناسبت هفته تربیت بدنی از  خانم فاطمه کرم زاده پیشکسوت بسکتبال  درمنزل ایشان دیدار کردند.