دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه

ملاحظات خرید دارو از داروخانه ها اعلام شد

ملاحظات خرید دارو از داروخانه های اینترنتی اازسوی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام شد.

جهت اطلاعات بیشتر فایل ذیل را کلیک نمایید.