سه شنبه یازدهم بهمن ماه

پزشکی ورزشی و فجر انقلاب

اجرای طرح نظارت بر سلامت اماکن ورزشی در تهران

یکشنبه ودوشنبه 17و18 ام بهمن ماه طرح نظارت بر سلامت اماکن ورزشی با همراهی بازرس معاونت غذا و دارو ، هماهنگی اداره کل ورزش وجوانان استان تهران و فدراسیون پزشکی ورزشی در تهران اجرا شد.