سه شنبه شانزدهم خرداد ماه

گزارش تصویری

گزارش تصویری

دومین پویش نذر خون جامعه ورزش به مناسبت هفته بسیج

/گزارش تصویری/

ایستگاه تندرستی درشهرستانهای تابعه استان تهران به مناسبت هفته تربیت بدنی

طرح پایگاه سلامت به مناسبت هفته تربیت بدنی در 28 ام مهرماه

طرح پایگاه سلامت به مناسبت هفته تربیت بدنی در 28 ام مهرماه

پوشش پزشکی همایش پیاده روی خانوادگی تهران انجام شد

پوشش پزشکی همایش پیاده روی خانوادگی تهران انجام شد

/گزارش تصویری/

طرح اجرای ایستگاه رایگان سلامتی بمناسبت هفته تربیت بدنی

طرح سراسری اهدای خون جامعه ورزش و جوانان آغاز شد

طرح سراسری اهدای خون جامعه ورزش و جوانان در ایستگاه اهدای خون برگزارشد

مجمع سالیانه هیات پزشکی ورزشی استان تهران

مجمع سالیانه هیات پزشکی ورزشی استان تهران

جهت افزایش رفاه حال ورزشکاران جلسات کمیته خدمات درمانی با حضور مسئولین حوزه وشهرستانهای فعال

جهت افزایش رفاه حال ورزشکاران جلسات کمیته خدمات درمانی با حضور مسئولین حوزه وشهرستانهای فعال

جلسه هماهنگی کمیته نظارت وبازرسی با رابطین نظارت درحوزه وشهرستانها

جلسه هماهنگی کمیته نظارت وبازرسی با رابطین نظارت درحوزه وشهرستانها